UMENIE TIEŇOV

 

Netradiční umelci

Netradiční umelci, ktorí premieňajú obyčajné veci na originálne. Umenie je všade okolo nás a je bezprostrednou súčasťou našich životov. Pretvára obyčajné veci na niečo vyššie a vznešenejšie. Poznáme mnohé druhy umenia od tanca, divadla, hudby, sochárstva či maliarstva. Dnes už je na svete ale množstvo talentovaných ľudí, ktorí vytvárajú úžasné diela aj z tých najobyčajnejších vecí okolo nás.

Umenie

Umenie má rôzne podoby. Vincent Bal - je umelec, fotograf, grafik. Takto znie popis jedotlivých profesii tohto kreatívca z Belgicka. Objavil jedinečnú metódu, pomocou ktorej začal vytvárať naozaj zaujímavé fotografie. Belgický umelec a režisér vždy miloval kreslenie a ilustrácie. Vlani objavil túto jedinečnú metódu, pomocou ktorej začal vytvárať naozaj zaujímavé obrázky a kolekcie. Je umelec, ktorý tvorí umelecké diela pomocou svetla a tieňov. Prišiel totižto s nápadom, ako pomocou nich vytvárať úchvatné a vtipné obrázky a ilustrácie. Príbeh začal úplnou náhodou tieňom jednoduchej šálky čaju. Teraz si už nemôže pomôcť a vidí rôznorodé veci v tieňoch každodenných objektov.

Dobrý nápad a inšpirácia

Autor priznal, že vytvorenie takého to obrázku netrvá dlho, musí mať iba dobrý nápad aby tak zaujal svoje publikum. Všetko stíha za menej ako pol hodiny. Neexistujú žiadne obmedzenia, jedine čo musí urobiť, je sledovať tieň a zistiť, či ho dokáže priradiť k niečomu, čo by mohol využiť a následne zachytiť tento okamih. Pozri sa na niektoré naše obľúbené obrázky. „Keď urobím film, trvá to aspoň tri roky od myšlienky až po publikum. Tu to trvá dve minúty“ , hovorí Vincent.

Nezvyčajné umenie

Predstavujeme vám jeho fotografie - kresby, ktoré dotvárajú tiene úžitkových predmetov bežnej domácnosti. Dokáže touto formou premeniť tieň obyčajných vecí dennej potreby, a tak ho využiť pri tvorbe nezvyčajného umenia. Autor priznal, že vytvorenie podobného námetu netrvá dlho, musí mať iba dobrý nápad aby tak zaujal svoje publikum. Neexistujú žiadne obmedzenia, jedine čo musí urobiť, je sledovať tieň a zistiť, či ho dokáže priradiť k niečomu, čo by mohol využiť. Pozri sa na niektoré naše obľúbené obrázky z jeho kolekcie:

(Zdroj: vincent_bal)

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať