Napísali o nás

Napísali o nás


Pěkné bydlení

Zpátky domů, do paneláku

Mladá rodina zatoužila po pobytu v zahraničí vrátit se domů – na Slovensko, do Bratislavy. Svůj nový domov se rozhodli vybudovat v paneláku. A podařilo se. Povolaný architekt zde vytvořil opravdu útulné a osobité místo k životu. Byt s dispozicí 3+1 se nachází v sedmém patře dvanáctipodlažního panelového domu na sídlišti v bratislavské městské části Dúbravka. Jako místo pro život si jej zvolil mladý úspěšný pár s dítětem – rodina se na Slovensko vracela ze švýcarského Curychu. Nároky měli investoři vysoké. Prostor měl být útulný, moderní a nadčasový.

Kompletný článok nájdete na: www.peknebydleni.cz

pěkné bydlení

Forbes Slovensko

V byte mali málo miesta, vymysleli komodu, ktorú ocenili za svetový dizajn.

Dvaja Slováci Peter Fritsch a Silvia Mládenková, architekti žijúci vo Viedni, vytvorili z vlastnej potreby a núdze multifunkčnú komodu Create Space, ktorá sa dokázala presadiť vo svetovej konkurencii. Za svoj dizajn získala ocenenie A’ Design Award v kategórii Nábytok, dekorácie a domácnosť. Odborná porota posudzovala 7 754 projektov zo 170 krajín. Zo svojho výrobku nechcú mať masovú záležitosť a plánujú ju vyrábať na zákazku. Na výrobe komody sa podieľajú okrem dizajnérov ďalšie tri subjekty: stolár, kováčska výroba a spoločnosť zaoberajúca sa výrobou elastických lán, ktoré si nechali vyvinúť pre svoje účely.

Kompletný článok nájdete na: www.forbes.sk

Forbes

A' Design Award and Competition

Mul­ti­funkčná komoda od slo­ven­ských archi­tek­tov, získala A' Design Award 2017!

A' Design Award & Competition je jednou z najväčších každoročne se konajúcich medzinárodných súťaží dizajnu na svete. Je organizovaná v najširšom spektre všetkých špecializácií dizajnu a ocenené projekty získajú veľkú mediálnu publicitu. Každý rok sú prihlásené, kreatívne, technologicky a dizajnérsky inovatívne projekty oceňované cenou A' Design Award.  Jedno z najprestížnejších svetových ocenení v oblasti produktového dizajnu. Mul­ti­funkčná komoda  získala A' Design Award 2017 v kategórii Furniture, Decorative Items and Homeware. V ročníku 2016-2017 bolo  do súťaže registrovaných 35.559 projektov. Z nich 27.805 bolo eliminovaných a 41-členná medzinárodná porota posudzovala rekordný počet 7.754 produktov z 170 krajín v 110 kategóriach. Podľa hodnotenia poroty patril modulový systém slovenských tvorcov k najlepším produktom v oblasti priemyselného dizajnu.

Kompletný článok nájdete na: competition.adesignaward.com


Startitup.sk

Mul­ti­funkčná komoda od slo­ven­ských archi­tek­tov, do kto­rej scho­váš polo­vicu bytu.

Mul­ti­funkčná komoda Cre­a­teS­pace chce štý­lo­vým spô­so­bom vyrie­šiť prob­lém malých bytov a sties­ne­ných pries­to­rov. Kla­sic­kou cha­rak­te­ris­ti­kou veľ­kých miest sú sties­nené pod­mienky malých bytov. Sčasti je táto situ­ácia spô­so­bená vyso­kou cenou za meter štvor­cový, sčasti veľ­kým dopy­tom po bývaní a rela­tív­nym nedos­tat­kom miesta. Naj­lep­ším prí­kla­dom je Hong Kong, kde štvor­členné rodiny bežne žijú v bytoch men­ších ako 50 met­rov štvor­co­vých, no malé a rela­tívne drahé byty nie sú ničím zvlášt­nym ani v Bra­ti­slave. Tvor­co­via Cre­a­teS­pace tvr­dia, že tak­mer 40% ľudí dnes žije v sties­ne­ných pod­mien­kach a prie­merný životný pries­tor pre 1 osobu pred­sta­vuje 15,4 m2. Tím na čele s Ing. arch Pet­rom Frits­chom sa teda roz­ho­dol vytvo­riť kus nábytku, ktorý by tento prob­lém pomo­hol rie­šiť. Namiesto zväč­šo­va­nia bytov, prečo nezmen­šiť plo­chu per­ma­nen­tne zabranú nábyt­kom? Vzni­kol tak pro­to­typ mul­ti­funkč­nej komody Cre­a­teS­pace. Jej roz­mery sú iba 125/55/115 cm, no dokáže plno­hod­notne nahra­diť viac ako 10 kusov nábytku. Náj­deš v nej stôl, ktorý má nasta­vi­teľnú výšku a šírku. Môžeš ho teda pou­žiť ako jedá­len­ský stôl, bar, kuchyn­skú pra­covnú plo­chu či pra­covný stôl.

Kompletný článok nájdete na: www.startitup.sk

Startitup

Interez.sk

Tejto komode od slovenských architektov stačí len pár sekúnd na to, aby vás očarila

Aby ste z priestoru, ktorý je okolo vás vyťažili čo najviac, všetko čo potrebujete, je otvorená myseľ. V dobe, keď takmer 40% ľudí žije v stiesnených pomeroch a priemerný životný priestor pre 1 osobu predstavuje 15,4 m2, sa stáva multifunkčný nábytok ideálnym riešením.  Komoda CreateSpace predstavuje riešenie ako plnohodnotne usporiadať  malý priestor. Výzvou bolo spojiť minimalistický dizajn s funkčnou premenou bez ujmy na komforte a pohodlí. Inteligentný modul môže nahradiť viac než 10 kusov nábytku a niekoľkými jednoduchými  pohybmi  sa vždy prispôsobí vašim požiadavkám.  So svojimi skromnými rozmermi 125/55/115 cm v sebe skrýva stôl s nastaviteľnou výškou a šírkou, využiteľný najrôznejšími spôsobmi, či už ako bar na rýchle občerstvenie, alebo plnohodnotný jedálenský stôl pre 2 až 4 osoby. Súčasťou celku sú taktiež 4 integrované jedálenské a 2 barové stoličky. Popri tom si zachováva viac než 60% úložného priestoru. Vo vašom byte takto ušetrí až 6,5  m2. Priestoru predsa nikdy nie je dosť!

Kompletný článok nájdete na: www.interez.sk

Interez

TOPKY.sk

Slováci vymysleli nábytok budúcnosti: Zázračná komoda na VIDEU rieši problémy s bývaním.

BRATISLAVA/VIEDEŇ – Budúcnosťou bývania je multifunkčný nábytok, myslia si slovenskí architekti Peter Frisch a Silvia Mládenková, ktorí pôsobia vo Viedni. Ich najnovším výtvorom je tzv. multifunkčná komoda, ktorá dokáže nahradiť viac ako desať kusov nábytku. Podľa tvorcov komody je pre ľudí žijúcich v stiesnených pomeroch ideálnym riešením multifunkčný nábytok. Priemerný životný priestor pre jednu osobu predstavuje až pre 40 percent ľudí len viac ako 15 metrov štvorcových. „Cieľom je dostať komodu do sériovej výroby a sprístupniť ju ľudom, ktorým by v domácnosti bola nápomocná,“ uviedli architekti.

Kompletný článok nájdete na: www.topky.sk

topky

Kreativita.info

Multifunkčná komoda zo slovenskej dielne v sebe skrýva viac ako desať kusov nábytku a ešte čosi navyše!

Nábytok, ktorý sa razom premení z komody na stôl vám ušetrí peniaze i priestor na život. V dnešnom trende minimalistických interiérov sa táto komoda stáva hitom. Jej tajomstvo spočíva v tom, že v sebe schováva celé kusy nábytku, ktoré z jej dizajnových pružinových dvierok rýchlo vykĺzne na svetlo sveta. Jej rozmery sú iba 125 x 55 x 115 cm, ale vytvoríte z nej viac ako 10 kusov nábytku. Jej tvorcovia, Ing.arch Peter Fritsch, BSc. Silvia Mládenková a Peter Toma, ju trefne nazvali CreateSpace. K jej pozitívam patrí nielen variabilita, ale aj mnoho farebných prevedení. Napriek tomu, že v sebe skrýva osem stoličiek a stôl, stále obsahuje viac ako 60% voľného úložného priestoru. Ak ste doteraz rozmýšľali, ako čo najlepšie využiť priestor vašej obývačky, táto komoda je odpoveďou, ktorú hľadáte.

Kompletný článok nájdete na: www.kreativita.info

KREATIVITA.INFO

Designforumshop.com

Aby ste z priestoru, ktorý je okolo vás vyťažili čo najviac, všetko čo potrebujete, je otvorená myseľ.

V dobe, keď takmer 40% ľudí žije v stiesnených pomeroch a priemerný životný priestor pre 1 osobu predstavuje 15,4 m2, sa stáva multifunkčný nábytok ideálnym riešením. Komoda CreateSpace predstavuje riešenie ako plnohodnotne usporiadať malý priestor. Výzvou bolo spojiť minimalistický dizajn s funkčnou premenou bez ujmy na komforte a pohodlí. Inteligentný modul môže nahradiť viac než 10 kusov nábytku a niekoľkými jednoduchými pohybmi sa vždy prispôsobí vašim požiadavkám. So svojimi skromnými rozmermi 125/55/115 cm v sebe skrýva stôl s nastaviteľnou výškou a šírkou, využiteľný najrôznejšími spôsobmi, či už ako bar na rýchle občerstvenie, alebo plnohodnotný jedálenský stôl pre 2 až 4 osoby. Súčasťou celku sú taktiež 4 integrované jedálenské a 2 barové stoličky. Popri tom si zachováva viac než 60% úložného priestoru. Vo vašom byte takto ušetrí až 6,5 m2. Priestoru predsa nikdy nie je dosť!

Kompletný článok nájdete na: www.designforumshop.com

Designforumshop

Mojinterier.sk

MULTIFUNKČNÁ KOMODA.

KOMODA A ÚLOŽNÝ PRIESTOR - Všetky funkcie, ktorými tento multifunkčný nábytok disponuje, je následne možné usporiadať do jedného kompaktného celku s maximálnym využitím miesta. Komoda si tak zachováva viac ako 60% úložného priestoru. Popri funkčnej stránke bol dôraz kladený na dizajnovo zaujímavý vzhľad. Neštandardný prístup k úložnému priestoru umožňujú elastické laná, ktoré podčiarkujú originálny charakter tohto nábytku. Materiál a farby- Komoda môže byť vyrobená z masívneho dreva alebo kvalitnej laminovanej drevotriesky a nerezovej ocele. Okrem funkčnej variability komoda upúta taktiež pestrou paletou farebných prevedení a je možné ju prispôsobiť k vášmu interiéru výmenou farebnosti lán a dreva podľa vášho výberu.

Kompletný článok nájdete na: www.mojinterier.sk

mojinterier

Homeincube.cz

Komoda s bonusem.

Milujeme nábytek, za jehož designem jsou lidé, kteří přemýšlejí. Našli jsme architekty, kteří se rozhodli pomoci všem, co bojují s prostorem. Víme, že takových domácností není málo a že se tento praktický kus nábytku rozhodně hodí. Podívejte se, co navrhli, vyrobili a nyní se chystají zařadit do sériové výroby. Ti, co se nemohu dočkat, si komodu mohou objednat už teď.

Kompletný článok nájdete na: www.homeincube.cz

HomeInCube

DesignVid.cz

Slováci navrhli multifunkční komodu skrývající židle i stůl.

Slovenské studio Create Space navrhlo multifunkční komodu, která dokáže z malého prostoru bytu vytěžit maximum. Podle studia čtyřicet procent lidí žije ve stísněných prostorách a proto se multifunkční nábytek stává ideálním řešením. Prototyp komody v sobě ukrývá nejen místo pro ukládání věcí, ale také několik dalších kusů nábytku jako stůl či židle. Vytvoříte z ní tak jídelní stůl nebo pracovní zázemí.

Kompletný článok nájdete na: www.designvid.cz

DesignVid

Earch.cz

Skřínko, prostři se!

Téměř všechny životní činnosti si nárokují určitý prostor, a to mnohdy i ve chvíli, kdy je nevykonáváme. Volný, nezaplněný prostor se pak často stává nadstandardem. Autoři multifunkčního nábytku ze studia Create Space nabízí řešení, díky kterému je možné využívaný prostor podle potřeby dynamicky proměňovat, nebo vše složit do jediného kusu nábytku a užívat si volné plochy. Komoda môže byť vyrobená z masívneho dreva alebo kvalitnej laminovanej drevotriesky a nerezovej ocele. Okrem funkčnej variability komoda upúta taktiež pestrou paletou farebných prevedení a je možné ju prispôsobiť k vášmu interiéru výmenou farebnosti lán a dreva podľa vášho výberu.

Kompletný článok nájdete na: www.earch.cz


Archicakes.cz

MULTIFUNKČNÁ KOMODA CREATESPACE.

Komoda CreateSpace predstavuje riešenie ako plnohodnotne usporiadať malý priestor. Inteligentný modul môže nahradiť viac než 10 kusov nábytku a niekoľkými jednoduchými pohybmi sa vždy prispôsobí vašim požiadavkám.

Kompletný článok nájdete na: www.archicakes.cz

Multifunkčná komoda CreateSpace

Inhaus.cz

Multifunkčná komoda.

Aby ste z priestoru, ktorý je okolo vás vyťažili čo najviac, všetko čo potrebujete, je otvorená myseľ. V dobe, keď takmer 40% ľudí žije v stiesnených pomeroch a priemerný životný pri…n zdroj: www.createspace.sk Styl: Moderní,Klasický,Skandinávský,Minimalistický

Kompletný článok nájdete na: www.inhaus.cz

Inhaus.cz

Zn.sk

Dizajnérsky kúsok zo Slovenska: malá komoda ukrýva stôl, stoličky aj…

Jediný kus nábytku a nakoniec sa v ňom ukrýva viacero variácií pracovných stolov, jedálenského stola, sušiaka na mokrú bielizeň, barový pult so stoličkami, či miesto jednoduchého posedenia. Dizajn tejto špeciálnej komody pochádza od Ing.arch Petra Fritscha a BSc. Silvie Mládenkovej.  Málo miesta, alebo len nudný nábytok? Ak aj vás trápi stiesnený priestor, málo miesta v byte, či len máte chuť po zaujímavom kúsku, ktorým si vytvoríte viacero kombinácií a prekvapíte návštevy, podobné dizajnérske kúsky môžu byť otázkou aj odpoveďou zároveň. Peter Fritsch, autor tejto multifunkčnej komody prezradil, že z nápadu v roku 2015 trvalo rok, než dosiahol konečnú podobu. Prototyp predstavujúci sa aj vo videu, je na prvý pohľad jednoduchou komodou, avšak v sebe a na sebe ukrýva jednotlivé diely, s ktorými sa dá narábať prekvapivo inak, než by ste s bežnou komodou bežne dokázali. Zvláštnosťou je, že nepoužíva sklo, ale na zneprehľadnenie dnu sú využívané elastické priečky. Tie splnia všetky účely, ktoré by sa inak riešili pomocou skla, či iných materiálov.

Kompletný článok nájdete na: www.zn.sk

Multifunkčná komoda CreateSpace

Share Post