TIMEULAR – pretože čas je najcennejší

Čas je najcennejšia vec, akú máme.

Také je krédo tímu mladých ľudí, ktorí si uvedomujú hodnotu času - on sa predsa nedá zastaviť, nedá sa vrátiť, nedá sa riadiť a ani kúpiť. Štyria šikovní sympaťáci, aka Timeular, spojili svoje vedomosti, skúsenosti a sily, a vymysleli spôsob, ako je možné si reálne odsledovať čas, počas ktorého sa venujeme rôznym aktivitám. Podľa ich slov sú vecnosť, stručnosť, jasnosť a vedieť povedať nie kritickými zložkami patriace k prístupu s vedomím trávením času každý deň. Veľakrát sa môže stať, že reálny čas, ktorý venujeme svojim pracovným projektom v konečnom dôsledku nedokážeme kvantifikovať, a tak sa stáva iba časovým odhadom - možno nie skutočnou hodnotou našej investície. Vecným fenoménom kreatívneho myslenia Timeular sa stal elegantný a praktický stroj, ktorý dostal názov ZEI°. Je to síce prvá generácia aparátu, no faktom je, že primárny prototyp bol vyrobený v roku 2015, odvtedy prešiel Beta verziou a testovaním - čiže bol viackrát zdokonalený, kým sa dostal na trh.

Tento malý div je 8-stranné zariadenie do ruky, ktoré je prepojené na softvér v počítači alebo mobilnom telefóne cez Bluetooth. 8 plôch vlastne predstavuje 8 rôznych projektov, úloh alebo aktivít, ktoré užívateľ vykonáva v danom časovom období. Tieto plochy je možné ručne pomaľovať alebo popísať pre rýchle a jednoznačné odlíšovanie strán. Prakticky zakaždým, keď nastane zmena vykonávanej úlohy, užívateľ otočí objekt tou stranou hore, ktorá prislúcha nanovo začatej pracovnej činnosti. Následne nastane prepojenie s časovým rozvrhom v softvéri a na konci dňa je produktivita jasná. Naozaj efektívny asistent, hlavne pri práci na počítači alebo v podobnom technickom prostredí. Samozrejme, kritike sa nevyhne ani look tohoto novodobého real-time diára. Dizajnéri od nás dostávajú palec hore: jeho ladné tvary sú delikatesou v modernom ponímaní a farebná kombinácia bielej a čiernej mu dodávajú klasickú jednoduchosť.

Zdroj: timeular.com

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať