OMYLY PRI VÝBERE OSVETLENIA

Omyly pri výbere osvetlenia

Faktom je, že vo všeobecnosti sa stretávame s tým, že si ľudia neuvedomujú dôležitosť svetla a jeho skutočné pôsobenie. Jedna vec je dizajn jeho zdroja - svietidla, ale tá primárna je predsalen jeho funkcia. Dbať treba hlavne na úlohu reálneho a konkrétneho osvetlenia v konkrétnom priestore, od tohto základu by sa mali odvíjať ďalšie kroky vo výbere jeho vlastností. Neodborníci však s deficitom vedomostí o správnosti osvetlenia dokážu viacej uškodiť ako vizuálnemu obrazu priestoru, tak aj zraku užívateľa. Návrh správnej iluminácie v interiéri je práca architekta, dizajnéra resp. iného relevantného experta. Avšak v konečnom dôsledku je voľba na klientovi, či sa ho bude držať. V predošlých článkoch sme sa venovali tejto téme z rôznych hľadísk, v dnešnom príspevku pristupujeme z hľadiska pravidelných “páchaných” omylov.

Omyly pri výbere osvetlenia

Paradoxne, základným kameňom úrazu je samotný návrh, pretože spravidla vizualizácie navnadzujú zákazníkovi ideálnu, no najmä fixnú predstavu. V takom prípade býva ťažké vysvetliť, že obrázok, ktorý vidí, je postavený v konceptuálnej rovine. V tomto štádiu návrhu je, vzhľadom na rôznorodé reálne vplyvy, technicky veľmi náročné udávať presné špecifikácie spôsobu osvetlenia, pretože skutočný 3D priestor sa exaktne nedá simulovať na papieri. V tomto kontexte je teda modifikácia parametrov dosť pravdepodobná. Úprava rozmerov a tvaru svietidiel oproti vizuálu je bežná, s čím v skutočnosti súvisia aj ďalšie typické zmeny. Intenzita svietivosti má za úlohu správne osvetliť plochu podľa vykonávanej aktivity. V kuchyni je potrebné jasné svetlo, pričom obývačka má disponovať relaxačným atmosferickým svetlom. Zároveň kľúčovým elementom úspešne vyriešeného priestoru je umiestnenie svetelných zdrojov. Nesprávne rozloženie svietidiel totiž môže spôsobiť vznik tieňov, čo v konečnom dôsledku záporne pôsobí na danú činnosť a týmpádom kazí zrak používateľa a aj vizuálny dojem.

Omyly pri výbere osvetlenia - z technického hľadiska je podstatné venovať pozornosť kvalite svetla. Na trhu síce existujú finančne prívetivejšie alternatívy svietidiel, ktoré zdanlivo šetria investíciu, ale nestoja za to. Napríklad lacné LED svietidlá majú nižšiu životnosť, biedne CRI, blikajú a teda majú zlý vplyv na zdravie. Používateľa podobne negatívne postihuje nevhodný výber teploty farby svetla a žiaroviek, tá môže spôsobovať bolesť hlavy, únavu, zlý spánok. Suma sumárum je teda prioritou obísť tieto estetické a praktické chyby a riešiť svetelné záležitosti pred návrhom resp. simultánne s návrhom elektroinštalácie. Takýmto spôsobom to bude mať konzistentnú prípravu a logiku.

Zdroj: profisvietidla.sk  Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Omyly pri výbere osvetlenia
Omyly pri výbere osvetlenia

Zdieľať