Chátrajúca Slovenská moderna

Slovenská moderna

Stavby, ktoré vznikli v 60tych rokoch sa na Slovensku bohužiaľ netešia veľkej popularite. Slovenská moderna bolo  jedinečné obdobie, keďže práve v tom čase vznikali mnohé dôležité verejné budovy. Slovenská moderna a jednolivé stavby sa stali ikonami svojej doby. Teraz stavby ako Istropolis, hotel Kyjev alebo nedávno zbúraná autobusová stanica chátrajú, ich kapacity sú často nevyužívané a ich niekdajšia sláva padá do zabudnutia pod nánosom reklamných billboardov, bez rešpektu k ich jedinečným, minimalistickým a jednoduchým fasádam. Teraz sa za ne väčšina Bratislavčanov hanbí, no v čase ich vzniku boli výkladnou skriňou česko-slovenskej architektúry.

Architektúra a spoločnosť

Architektúra sa mení a reflektuje hodnoty v spoločnosti v danom čase, preto je dôležité zachovať týchto nemých svedkov svojej doby. Častá kritika je búranie historických budov, ktoré boli obetované, aby tieto diela mohli vzniknúť, no práve z toho by sme mali poučiť a neopakovať takúto chybu. Treba sa zamyslieť nad tým, ako vyťažiť maximum z toho, čo tu máme a aj keď tieto budovy majú svoje problémy, skrývajú rovnako aj obrovský potenciál. Nemali by sme prísť o stavby z obdobia, kedy naša architektúra verejných stavieb bola naozaj konkurencieschopná so svetovou.

Ako využiť ich potenciál?

Prečo a ako k tomu vôbec dochádza? Ako sa dá využiť ich obrovský potenciál? Ako ich najlepšie udržiavať a začleniť do architektúry mesta a novo zrealizovaného okolia? Aké je ich adekvátne využitie v dnešnej spoločnosti a ako ich adaptovať bez znehodnotenia architektúry? Toto sú otázky, ktoré by sme si mali klásť a spoločne nájsť na ne odpoveď.

Ikony slovenskej architektonickej moderny

Pozrite si krátke video očami Otílie Molnárovej a Silvie Mládenkovej, študentiek architektúry z viedenskej univerzity, ktoré sa snažili diskutovať túto problematiku s medzinárodným publikom a zamyslite sa nad odpoveďami pre naše ikony slovenskej architektonickej moderny. Ich budúcnosť visí na vlásku.

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať