Čarovné slovo IP

Pri výbere správneho svietidla, ktoré má dokonale spĺňať naše požiadavky, natrafíme na parametre, ktoré môžu laika ľahko zmiasť. Jedným z nich je aj hodnota „IP krytia“. Vysvetlíme si, čo táto skratka znamená a prečo je vhodné venovať jej pozornosť.  Skratka IP je akronymom pre  „International Protection“, teda medzinárodná ochrana, alebo „Ingress Protection“, čo je v doslovnom preklade ochrana proti vniknutiu – prakticky udáva odolnosť svietidla proti vniknutiu cudzích telies a kvapalín, ako sú prachové častice a voda. Hodnota IP je teda rozhodujúca pre umiestnenie svietidla v špecifickom prostredí. Ochrana je pritom zabezpečená pomocou krytu, ktorý nie je možné odňať bez pomoci nástrojov a hrubej sily. 

Parameter je udávaný skratkou čarovné slovo IP, za ktorou nasledujú dve číslice. Prvá číslica indikuje ochranu svietidla proti vniknutiu pevných telies, druhá ochranu proti vniknutiu kvapalín. Vyššia hodnota pritom znamená vyššiu ochranu, najvyššia možná hodnota je IP68, čo predstavuje prachotesný a vodotesný kryt. Konkrétne špecifikácie sú nasledovné:

Ochrana zariadenia pred vniknutím cudzích predmetov:

IP 0x                         bez ochrany

IP 1x                         chránené pred vniknutím veľkých telies (≥ 50 mm)

IP 2x                         chránené pred vniknutím malých telies (≥ 12,5 mm)

IP 3x                         chránené pred vniknutím drobných telies (≥ 2.5 mm)

IP 4x                         chránené pred vniknutím drobných telies (≥ 1.0 mm)

IP 5x                         chránené pred vniknutím akoukoľvek pomôckou, prachom

IP 6x                         prachotesné

Ochrana zariadenia pred vnikntím vody:

IP x0                         bez ochrany

IP x1                         chránené proti zvislo padajúcimi kvapkami vody.

IP x2                         chránené proti šikmo padajúcimi kvapkami vody do uhla 15° od vertikály

IP x3                        chránené proti šikmo padajúcimi kvapkami vody do uhla 60° od vertikály (dážď)

IP x4                         chránené proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch

IP x5                         chránené proti tryskajúcej vode

IP x6                         chránené proti intenzívne tryskajúcej vode

IP x7                         chránené proti dočasnému ponoreniu do vody

IP x8                         chránené proti trvalému ponoreniu do vody

Minimálny povolený stupeň ochrany je u nás IP2x, čo predstavuje ochranu pred vniknutím telies veľkosti nad 12,5mm, bez ochrany proti vode. Pre svietidlá používané v exteriéri je minimálna odporúčaná hodnota IP44, pri priamom vystavení vode IP65. Prísne sú tiež špecifikácie pre priestory s vysokou vlhkosťou v interiéroch, ako sú kúpeľne či sauny, kde je dodržiavanie bezpečnostných pravidiel skutočne nevyhnutné. Elektroinštalácie v priestoroch kúpeľní môžu predstavovať vážne bezpečnostné riziko a taktiež ich môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Pri výbere správneho svietidla do kúpeľne sa zameriavame na 4 bezpečnostné zóny:

Prvá, zóna 0 je vnútorný priestor vane a sprchovacieho kúta. V tejto zóne nie je odporúčané použitie svietidiel, v prípade nevyhnutnosti je potrebný najvyšší stupeň krytia IP68. Druhá, zóna 1 predstavuje priestor do výšky 2,25m od okraja vane a sprchy. Vyžaduje stupeň krytia aspoň IP65. Zóna 2 zahŕňa priestor okolo vane a sprchy od vzdialenosti 0,6m. V tejto zóne je možné inštalovať svietidlá s krytím IP44. A posledná, zóna 3 predstavuje priestor mimo ostatných opísaných zón. Je tu možné použitie svietidiel s nižším IP – bežné interiérové svietidlá. Označenie IP krytia dnes nájdeme v špecifikáciách všetkých kvalitných svietidiel. Dodržaním týchto zásad zaručíme nielen bezpečnú prevádzku, ale tiež dlhšiu životnosť a jednoduchšiu údržbu zariadenia.

Zdroj: profisvietidla.sk  Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Čarovné slovo IP
Čarovné slovo IP
Čarovné slovo IP

Zdieľať