Vydavateľstvo EUROSTAV

 

EUROSTAV je vydavateľstvo s tradíciou, na trhu pôsobí už viac ako 20 rokov. Bolo založené v máji 1995 s cieľom vydávania odborných periodických a neperiodických publikácií z oblastí stavebníctva a architektúry. Na slovenskom mediálnom trhu štartovalo s vydávaním odborného časopisu EUROSTAV, ktorý je recenzovaným odborným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry. Od roku 2000 vydáva aj knižné publikácie z oblasti stavebníctva a architektúry pre odbornú aj širokú verejnosť a od roku 2006 je vydavateľom časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre (www.arch.sk), ktorý je jediným recenzovaným časopisom o architektúre na Slovensku.

Vydavateľstvo je organizátorom aj vyhlasovateľom Ceny ARCH za architektúru, organizátorom konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe ako i vyhlasovateľom Ceny VISIO 2020, ceny časopisu Eurostav za výrazný čin v udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe a tiež organizátorom BIM konferencie Slovensko. Okrem toho je generálnym mediálnym partnerom súťaže STAVBA ROKA, mediálnym partnerom súťaže Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. a Ceny Dušana Jurkoviča, ktorú organizuje Spolok architektov Slovenska. Zároveň je mediálnym partnerom najväčšieho stavebného veľtrhu na Slovensku CONECO/RACIOENERGIA/CLIMATHERM ako aj ďalších významných podujatí z oblasti stavebníctva a architektúry.

Vydavateľstvo okrem vlastnej vydavateľskej činnosti ponúka pre svojich klientov aj služby súvisiace s organizovaním odborných konferencií, seminárov, workshopov, prípravu profilových publikácií podľa požiadaviek klienta, prípravu katalógov, prezentácií, atď.

Kontakt

www.vydavatelstvoeurostav.sk

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Tel: 00421-2-3266 2812

[email protected]

Zdieľať

  • Zdieľať