Svet zdravia Michalovce

Verejné zdravotníctvo nie je najsilnejšou stránkou našej Republiky - no, pre zmenu tohto stavu sa iniciatívne kroky úspešne realizujú. Ako jeden z prvých progresívnych impulzov získava svoje základy práve na východnej časti Slovenska - v srdci Zemplína. V Michalovciach sa totiž buduje všeobecná nemocnica, ktorá je súčasťou siete Svet zdravia. Nová generácia zdravotníckeho zariadenia bude fungovať ako nadregionálne medicínske centrum najmodernejšieho medzinárodného štandardu. 

Pre tento projekt bolo oslovených dvanásť zahraničných architektonických ateliérov so špecializáciou v zdravotníckom obore, ktorých úlohou a cieľom bolo odzrkadliť v súčasnosti uplatňované požiadavky moderných nemocníc. Zo všetkých kandidátov bolo investorom najúspešnejšie ohodnotené štúdio Dutch Health Architects. Táto holandská kancelária počas svojho pôsobenia nadobudla širokosiahle skúsenosti v projektovaní zdravotníckych zariadení nielen v Európe, ale aj v celosvetovom merítku. Samozrejme, projektová spolupráca prebieha aj s lokálnym projektantom, ktorým sa stal Artes Design Košice. 

Udržateľnosť a flexibilita sú prioritnými podmienkami pre výstavbu michalovskej nemocnice, Tieto prioritné parametre museli byť prítomné od konceptu návrhu až po samotnú realizáciu. Veľkou zodpovednosťou pre architekta je napríklad plánovanie správnych logistických tokov - pohyby rôznych pacientov, zamestnancov, tovaru a služieb v celom areáli  stavbách. Dôvodom je obchádzanie ich rizikových krížení a dosiahnutie vyšších bezpečnostných a hygienických štandardov. Jeden z ďalších prvkov pre stúpajúcu tendenciu úrovne a kvality je príjemné prostredie pre pacienta, ale aj zamestnancov.

Exteriér

Čo sa týka exteriéru, súčasťou areálu je park, ktorý integruje prepojenie so zeleňou nielen na pohľad, ale aj vnútornými átriami a záhradami. Toto členenie ponúka dostatok denného svetla aj vďaka preskleným stenám a tak vytvára príjemnú liečivú atmosféru pre pacientov a taktiež príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov a personál. Interiérové elementy, tvary, farby a materiály tvoria esenciálnu zložku požadovaného prostredia na pohľad, svojou kvalitou a trvalou udržateľnosťou. Náš partner, spoločnosť ProCeram, sa tiež podieľa na progresívnom vývoji zdravotníctva na Slovensku - je totiž dodávateľom dlažieb a obkladov pre tento projekt.

Zdroj: dutchhealtharchitects.nl Foto: procare.sk

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry nájdete na: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať