Univerzálna knižnica

knižnica

Na Slovensku existuje mnoho menších miest, ktoré fungujú ako samostatný celok. Nechýba im štruktúra, rôznorodé služby a podmienky na plnohodnotný život obyvateľov. Čo im však chýba, je využiteľnosť verejných priestorov a zázemie pre ďalší vývoj rôznych mestských úrovní. Mesto Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie, ktoré sa snaží o zvyšovanie svojich štandardov pre kvalitnejší život svojich obyvateľov. Jeden z najnovších projektov tohto mesta je revitalizácia verejnej zóny v Mestskom kultúrnom stredisku. Zaujímavé je riešenie z urbanistického hľadiska a tiež architektonický návrh rekonštrukcie starého kina v ktorom má vzniknúť po jeho rekonštrukcii knižnica. Autorom projektu je - Ing.arch. Peter Fritsch

Komplexný urbanistický návrh zóny

Uzemie, ktoré je priamo prepojené s Hlavnou ulicou, potvrdzuje deficit kultúrnych plôch pre aktuálny počet obyvateľov. Priestory síce fyzicky existujú, ale sú funkčne nevyužité, žiadajú si zásadné zmeny a potrebné zázemie. Konkrétne, tento vnútroblokový areál a námestie pred amfiteátrom má potenciál pre vytvorenie rozšíreného jadra mesta. Progresívne riešenie navrhuje kultúrnu zónu ako multifunkčný priestor, ktorý je využiteľný celoročne, ponúka zázemie a vybavenosť  pre koncerty, predstavenia, trhy, športové a oddychové aktivity a iné akcie. Ideou je vytvorenie hybridného verejného priestranstva, ktoré slúži pre rôzne vekové, ale aj sociálne kategórie. Súčasťou tohto priestoru má byť aj rekonštruovaná knižnica.
knižnica urbanizmus

Zelený koberec

Dominujúcim a prvkom projektu je krajinotvorný motív, tzv. zelený koberec, ktorý vytvára plynulé prechody a vytvára rôznorodé funkcie. Koberec tvoria elementy, akými sú sedenie, schodovité trávnaté zóny, nabíjacia stanica na elektrobicykle a dalšie. Tvarovanie terénu zabezpečuje potrebnú krivku viditelnosti a zároveň akustické odlahčenie bezprostredného okolia. Súčasťou myšlienky je zachovanie existujúcich objektov, čo vyjadruje značnú flexibilitu autora aj napriek limitujúcim priestorovým podmienkam. Jednoducho pôsobiaci, no premyslený dizajn prispieva k vytváraniu organických vzájomných vzťahov obyvateľov a tiež vzťahu k mestu priamo v centre.

Rekonštrukcia kina

Ďalšou fázou projektu je rekonštrukcia chátrajúceho kina. Ideou je modernizácia hmoty s hlavným prínosom novej funkcie mestskej knižnice, ktorá ponúka viacvrstvovú prevádzku podľa aktuálych potrieb obyvateľov. V prvom rade má slúžiť ako nástroj pre kultúrny a spoločenský život, sekundárne ako objekt pre rôzne školenia, prednášky, workshopy, umeleckú a multimediálnu činnosť, výstavy a iné. Identita histórie kina je ponechaná v tvare, štruktúre a priznaných tehlových múroch.

Univerzálna knižnica

Charakter novej knižnice je dotvorený kombináciou použitých materiálov - sklo a drevo doplňuje tehlu moderným spôsobom. Knižnica prirodzene zapadá na svoje miesto a zároveň decentne sa odlišuje od svojho prostredia.  Esenciálnou súčasťou koncepcie je vizuálne a priestorové prepojenie rovnako ako na námestí. Táto myšlienka sa zrkadlí aj v interiéri, kde je galéria navrhnutá cez dva podlažia a tiež využitie pavlače ako terasy, ktorá zvyšuje a zkvalitňuje úžitkovú plochu. Hmota budovy je nenápadne doplnená o prístavbu - kaviareň, ktorá je materiálovo aj vizuálne čitateľne odlíšená od pôvodnej hmoty.
Modernizácia a progresívny rast menších miest a obcí je podstatnou urbanistickou, ale aj spoločenskou súčasťou našej doby. Zvyšovanie kvality života Slovákov sa predsa nevzťahuje iba na metropolitné územia. Podobnú iniciatívu ako v Moldave nad Bodvou by určite ocenili generácie aj v iných oblastiach - tak nech je inšpiráciou tam, kde je o to záujem!

Autor: Ing.arch. Peter Fritsch,  Vizualizácie: Peter Janov

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry nájdete na: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

knižnica
knižnica
knižnica

Zdieľať