Interierové dvere

Podlahy - Koratex

Interierové dvere - používame ich každý deň, ale takmer nikdy o nich nepremýšľame. Koľkokrát denne pracujemes dverami? Odpoveď je pravdepodobne viac, ako si uvedomujeme. Zahrnieme iba dvere do spálne, dvere do výťahu, do auta a ďalšie, kontakt dverí s človekom je naozaj častý. Menej častý je však moment, kedy si pri ich výbere dáme skutočne záležať. Výber dverí býva prvoplánový a nie vždy premyslený.

Prvý kontakt s priestorom

Pre ich všednosť si neuvedomujeme ich dôležitosť a skutočnosť, že dvere sú prvým kontaktom s priestorom. Zo skúsenosti vieme, že práve prvý kontakt býva ten najdôležitejší v drvivej väčšine rozhodujúci.  Obdobie kedy sme dvere vnímali iba ako scelenie prepichnutej steny či izolovanie sa od susednej miestnosti sú dávno za nami. Dvere sa stali dizajnovým stavebným prvkom. Výrobcovia dverí podobne ako spoločnosť Koratex tieto skutočnosti zohľadňujú a celkový dizajn dverí je tomu prispôsobený pri výrobe. Od ergonomických kľučiek, materiálového prevedenia cez spôsob zavesenia dverí je každodennou výzvou spoločností pri ich spracovaní. 

Jednoduchosť = kvalita

Tajomstvo dnešného návrhu dverí z hľadiska dizajnu je skryté v jednoduchosti. Dvere dostávajú iba zriedka šancu na seba upozorňovať v podobe do oči bijúcich dizajnových objektov. Zväčša sú svojimi výrazovými prostriedkami vtláčané do úzadia. V mnohých prípadoch sú spolu aj so svojou formou skryté a so stenou tak vytvárajú jednu rovinu. O to väčší význam tak prináleží ich kvalite. Výber dverí podlieha viacerým kritériám či ide o presvetlenie cez presklené dvere alebo pocit bezpečia jeden faktor je vždy určujúci s ohľadom na danú obytnú miestnosť.

Materiálové prevedenie

Materiálové prevedenie odvolávajúce sa na prvky v interiéri, spôsob otvárania pre plnohodnotnú funkčnosť obytného priestoru či vlastnosti, ktoré potrebujeme aby dvere spĺňali sú ďalšou kategóriou na ktorú musíme myslieť. Výrobcovia v  spolupráci s architektom zohľadňujú, čo sa odohráva v priestore pred dverami a čo za nimi. Tomu prispôsobujú konkrétne Interierové dvere, zo širokého portfólia. Ak sa desíte myšlienky, pokreslených stien, za dverami detskej izby vášho malého umelca, spoločnosť Koratex prišla s kreatívnym riešením v podobe striekaných dverí.  Dôkazom toho, že spoločnosť Koratex ide s dobou aj po takmer 30 ročnom pôsobení na trhu, je kvalita ich výrobkov, nadčasový dizajn ako aj návrh produktov nachádzajúcich sa taktiež v ich repertoári. Napríklad koberce z recyklovaného odpadu pochádzajúceho z morského dna.  Je vždy prínosom, kedy firma zohľadňuje pri výrobe vplyv na životné prostredie a firma Koratex ide v tomto smere príkladom.

Zdroj: www.koratex.sk

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry nájdete na: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať