City Cell Prototype

City Cell Prototype

City Cell Prototype

Výskumná platforma NEXT institute, zameriavajúce sa na urbanizmus a architektururu, je v spolupráci s Architektonickým štúdiom KOGAA autorom prototypu mestskej bunky.

Brno 2050

Koncept je navrhnutý v súlade so stratégiou mesta a projektom - Brno 2050, ktorá sa zameriava na trvalo a dlhodobý vývoj mesta. Vízia 2050 sa na rozdiel od územného plánu zameriava komplexne na dlhodobé ciele, ako je ochrana a efektívne využitie obnoviteľných zdrojov v rámci mesta, alebo prepojenie mestskej časti s prírodou. Podpora dlhodobých cieľov a vízie Brno 2050 sa zakladá na spolupráci s verejnosťou prostredníctvom debaty a rovnako na odborných konzultácií so špecialistami. City Cell Prototype prispieva k realizácii tejto vízie zberom dát a ich ďalšom vyhodnocovaním. Dáta sú potom následne využívané a spracované pre ďalšie kroky a stratégie projektu Brno 2050.

Koncept daždovej vody a filtrácie

Koncept objektu sa zakladá na zbere a čistenie dažďovej vody, poskytnutie tieňa a zlepšenie okolitej mikroklímy. Systém zberu dažďovej vody je založený na odtoku vody zo srechy do biofiltra. Pomocou systému sedimentácie následne zbavuje vodu nečistôt a filtruje ju. Ďalším stupňom je čistenie vody cez fytotechnologiu pestovaných rastlín. Zachytená voda je potom ďalej prečerpávaná cez závlahový systém do zavesených kvetináčov na vertikálnych zelených stenách. Touto formou použitá na zavlažovanie rastlín. Ďalšou úlohou biofiltra je dlhodobejšie zachytenie dažďovej vody. Vertikálne zelené steny spoločne so zachytenou vodou zlepšujú okolitú mikroklímu.

Konštrukcia

Konštrukčne City Cell Prototype kladie veľký dôraz na ekológiu. Celá bunka je vďaka umiestneniu solárnych panelov na streche kompletne energicky sebestačná. Elektrická energia sa používa prevažne na osvetlenie ale aj ako zdroj pohonu čerpadla. Konštrukčne sa bunka s úžitkovou plochou 21 m2 pozostáva primárne z vopred vysušených drevených KVH profilov bez nutnosti dodatočnej impregnácie. Bunka je navrhnutá tak, aby zasahovala minimálne do súčasnej podoby Malinovského námestia, ale zároveň ponúkala ľudom tieň a príjemnú mikroklímu v letných dňoch. Umiestnením vertikálnych zelených plôch, drevených lavičiek a konštrukciu kvetináčov pod priesvitnou polykarbonátovú strechou tak vytvára príjemnú zelenú oázu uprostred mesta.

Zdroj: kogaa.eu  Foto: Boys Play Nice

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry nájdete na: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať