Bytový dom v tvare hory “Mountain Dwellings”

Originálny koncept

Bytový dom je budova určená na bývanie, ktorá sa skladá zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. Takto znie definícia bytového domu. Projekt v Kodani však túto definíciu ignoruje a vytvára novú unikátnu formu bývania. Zadaním projektu bola realizácia bytového domu a taktiež realzácia parkovacieho domu. Nakoniec architekti tieto funkcie spojili do jednotného objemu v tvare hory, ktorú nazvali Mountain Dwellings. Spodnú časť tvoria garáže pre 480 áut, na ktoré architekti posadili 80 terasových apartmánov. Koncept a jeho tvorba je znázornená v nasledujúcom diagrame:

BIG - Bjarke Ingels Group

Práca BIG-u predstavuje inováciu po programovej aj technickej stránke. Ich projekty sú odklonením sa od navyknutého štandardu uvažovania a bežných postupov a typológií, prinášajú veľa originálnych nápadov a riešení. Dôležitým bodom je práve výskum, ktorému venujú značnú pozornosť. Snažia sa takmer s utopickou ambíciou aktívne ponúknuť svoje vízie, nápady svetu bez čakania na súťaž či na zavolanie od investora, je to opačný prístup, aký je bežný – a to keď investor hľadá architekta, oni hľadajú investora pre svoju myšlienku, ideu.

Poznávacím znakom Big-u je aj takzvaná programová alchýmia – niečo ako netradičné spájanie tradičných funkcií v snahe vytvoriť pridanú hodnotu, vytvárať architektúru mixovaním funkcií ako bývanie, volnočasové aktivity, práca, parkovanie a nakupovanie. BIG nachádza riešenia v rámci súčasne dostupných technológií a cenovej hladiny, pritom však s inovatívnosťou a vtipom im vlastnými.

Inovatívny dizajn

Dánská architektúra je  synonymom krásného a inovativneho dizajnu. Terasový obytný dom je dnes málo používaný typologický druh. Hlavný prvok – terasy vytvorené ustupujúcimi podlažiami sú rozmerovo dané konštrukčným systémom a šírkou celej budovy. Byty sú mezonetové, záhrady na terasách sú orientované na juh. Vtipne sú riešené zvislé technické jadrá budovy, ktoré prebiehajú budovou šikmo a kopírujú ustupovanie bytov s terasami po jej výške.  Úžitková plocha domu je 33 000 m², zastavaná plocha ćiní 8 000 m². Bytový dom, ktorého investorom boli firmy Hopfner a Danish Oil Company, bol nominovaný na európsku cenu za architektúru Mies van der Rohe Award.

Autor: Bjarke Ingles - BIG, Julien De Smedt - JDS     Foto: create.space.for.art , zdroj: www.archdaily.com

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať