Bytový dom v tvare hory “Mountain Dwellings”

Originálny koncept

Bytový dom je budova určená na bývanie, ktorá sa skladá zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. Takto znie definícia bytového domu. Projekt v Kodani však túto definíciu ignoruje a vytvára novú unikátnu formu bývania. Zadaním projektu bola realizácia bytového domu a taktiež realzácia parkovacieho domu. Nakoniec architekti tieto funkcie spojili do jednotného objemu v tvare hory, ktorú nazvali Mountain Dwellings. Spodnú časť tvoria garáže pre 480 áut, na ktoré architekti posadili 80 terasových apartmánov. Koncept a jeho tvorba je znázornená v nasledujúcom diagrame:

Inovatívny dizajn

Dánská architektúra je  synonymom krásného a inovativneho dizajnu. Terasový obytný dom je dnes málo používaný typologický druh. Hlavný prvok – terasy vytvorené ustupujúcimi podlažiami sú rozmerovo dané konštrukčným systémom a šírkou celej budovy. Byty sú mezonetové, záhrady na terasách sú orientované na juh. Vtipne sú riešené zvislé technické jadrá budovy, ktoré prebiehajú budovou šikmo a kopírujú ustupovanie bytov s terasami po jej výške.  Úžitková plocha domu je 33 000 m², zastavaná plocha ćiní 8 000 m². Bytový dom, ktorého investorom boli firmy Hopfner a Danish Oil Company, bol nominovaný na európsku cenu za architektúru Mies van der Rohe Award.

Autor: Bjarke Ingles - BIG, Julien De Smedt - JDS     Foto: create.space.for.art , zdroj: www.archdaily.com

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať