ARCHITEKTÚTRA Rekonštrukcia knižnice

Rekonštrukcia knižnice

Rekonštrukcia knižnice

Na Slovensku existuje mnoho menších miest, ktoré fungujú ako samostatný celok. Nechýba im štruktúra, rôznorodé služby a podmienky na plnohodnotný život obyvateľov. Čo im však chýba, je využiteľnosť verejných priestorov a zázemie pre ďalší vývoj rôznych mestských úrovní. Mesto Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie, nás oslovilo s návrhom  revitalizácie verejnej zóny v Mestskom kultúrnom stredisku, ktorej súčasťou je taktiež stavba bývalého kina (budúca knižnica).

Komplexný urbanistický návrh zóny

Uzemie, ktoré je priamo prepojené s Hlavnou ulicou, potvrdzuje deficit kultúrnych plôch pre aktuálny počet obyvateľov. Priestory síce fyzicky existujú, ale sú funkčne nevyužité, žiadajú si zásadné zmeny a potrebné zázemie. Konkrétne, tento vnútroblokový areál a námestie pred amfiteátrom má potenciál pre vytvorenie rozšíreného jadra mesta. Progresívne riešenie navrhuje kultúrnu zónu ako multifunkčný priestor, ktorý je využiteľný celoročne, ponúka zázemie a vybavenosť  pre koncerty, predstavenia, trhy, športové a oddychové aktivity a iné akcie. Ideou je vytvorenie hybridného verejného priestranstva, ktoré slúži pre rôzne vekové, ale aj sociálne kategórie.

Zelený koberec

Dominujúcim a prvkom projektu je krajinotvorný motív, tzv. zelený koberec, ktorý vytvára plynulé prechody a vytvára rôznorodé funkcie. Koberec tvoria elementy, akými sú sedenie, schodovité trávnaté zóny, nabíjacia stanica na elektrobicykle a dalšie. Tvarovanie terénu zabezpečuje potrebnú krivku viditelnosti a zároveň akustické odlahčenie bezprostredného okolia. Zachovanie existujúcich objektov, vyjadruje značnú flexibilitu autora aj napriek limitujúcim priestorovým podmienkam. Jednoducho pôsobiaci, no premyslený dizajn prispieva k vytváraniu vzájomných vzťahov obyvateľov a tiež vzťahu k mestu priamo v centre. Rekonštrukcia knižnice je zakomponovaná do spomenutého areálu.

Rekonštrukcia kina

Ďalšou fázou projektu je rekonštrukcia knižnice v podobe chátrajúceho kina. Ideou je modernizácia hmoty s hlavným prínosom novej funkcie mestskej knižnice, ktorá ponúka viacvrstvovú prevádzku podľa aktuálych potrieb obyvateľov. V prvom rade má slúžiť ako nástroj pre kultúrny a spoločenský život, sekundárne ako objekt pre rôzne školenia, prednášky, workshopy, umeleckú a multimediálnu činnosť, výstavy a iné. Identita histórie kina je ponechaná v tvare, štruktúre a priznaných tehlových múroch.

Univerzálna knižnica

Charakter novej knižnice je dotvorený kombináciou použitých materiálov - sklo a drevo doplňuje tehlu moderným spôsobom. Budova prirodzene zapadá na svoje miesto a zároveň sa decentne odlišuje od svojho prostredia. Esenciálnou súčasťou je vizuálne a priestorové prepojenie rovnako ako na námestí. Táto myšlienka sa zrkadlí aj v interiéri, kde je galéria navrhnutá cez dva podlažia a tiež využitie pavlače ako terasy, ktorá zvyšuje a zkvalitňuje úžitkovú plochu. Hmota budovy je nenápadne doplnená o prístavbu - kaviareň, ktorá je materiálovo aj vizuálne odlíšená od pôvodnej hmoty.

  • Typ projektu:   Urbanisticko, architektnická štúdia
  • Lokalita:            Moldava nad Bodvou, Slovensko
  • Rok:                    2018
  • Plocha:              3650 m²
  • Autor:                 Ing.arch. Peter Fritsch
  • Vizualizácie:      peterjanov.com

Máte záujem o projekt? Kontaktujte nás: [email protected]

Rekonštrukcia knižnice
Rekonštrukcia knižnice
Rekonštrukcia knižnice
Rekonštrukcia knižnice

 

Kontaktujte nás

Máte záujem o projekt? Neváhajte nás kontaktovať

Tešíme sa na spoluprácu - tím CreateSpace.

Share Post